FEDERACIÓ D’ASSOCIACCIONS DE
FAMÍLIES I ALUMNES DE FORMENTERA

Ja es poden sol·licitar els ajuts de menjador per al proper curs

menjador escoles

[Font:Radioilla]

Es pot trobar tota la informació per formalitzar aquest procés al web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

La Conselleria balear d’Educació acaba d’obrir la convocatòria d’ajudes de menjador escolar per als alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021/2022 per un import de 7 milions d’euros. Aquesta quantitat és la mateixa que s’hi va destinar el curs passat, curs el què 7.539 alumnes es van beneficiar d’aquests ajuts.

Servei de menjador al CEIP Sant Ferran
A Formentera també es poden demanar aquests ajuts, ja que el nou CEIP Sant Ferran té previst oferir menjador durant el curs vinent, si bé aquest servei encara no ha set licitat.
Així i tot, les famílies interessades a obtenir els ajuts, han de fer la sol·licitud en els terminis establerts per la conselleria d’Educació.

Objectiu dels ajuts
Aquest programa cerca compensar els alumnes que cursen estudis en els nivells de segon cicle educació infantil, educació primària i educació secundària o estudien en un centre privat concertat on es cursin estudis obligatoris o que estigui adscrit a un centre concertat que cursi estudis obligatoris; així com per als alumnes escolaritzats a centres del primer cicle d’educació infantil que per conveni formin part de la xarxa d’escoletes públiques o de la xarxa educativa complementària, durant el curs escolar 2021-2022, amb el finançament de part del cost del servei escolar de menjador, quan concorrin determinades circumstàncies socioeconòmiques o de transport, per tal d’afavorir-ne l’escolarització.

Quantia i terminis
La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost anual dels menjadors que gestiona la Conselleria d’Educació, i en cap cas podrà ser superior al cost del servei de menjador. El termini es tanca el divendres 17 de setembre. Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica a la Seu electrònica de la CAIB.

Les previsions són que els ajuts estiguin adjudicats a finals de setembre. D’aquesta forma l’alumnat al qual li correspon una beca ho sabrà a l’inici d’aquest curs.

La Convocatòria també preveu un termini específic per l’alumnat d’incorporació tardana que s’obrirà del 25 d’abril al 4 de maig de 2022.

Visitar Notícia: Radioilla

Altres Publicacions: